Winchendon vball v. Northfield-Mt. Hermon - jonchase